E-coaching volgens het ABC-model

Het Accelerated Behavioural Change Model (ABC-model) is speciaal ontworpen voor e-coaching. Het doel is gedragsinterventies uit te voeren die versneld gedragsveranderingen tot stand brengen. Een coachingtraject volgens het ABC-model bestaat uit drie fasen.

Analyse-fase

De eerste fase start met het in kaart brengen van de huidige situatie. De analyse van de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie staan centraal.

Het beoogde eindresultaat van het coachingstraject wordt vastgesteld, gevolgd door het formuleren van concrete doelstellingen.

Internalise-fase

Vervolgens wordt er in de tweede fase actief en intensief samengewerkt met mij als coach om jouw doelstellingen te realiseren. Kenmerkend van deze fase is dat je aan de slag gaat binnen realistische en relevante situaties (op de werkvloer of in je privé-leven).  Sleutelwoorden in deze fase zijn oefening, ervaren, reflectie, feedback en bekrachtiging.

Dankzij de frequente contactmomenten, de kleine stappen en de motiverende aanpak van mij, word je als het ware ‘in het proces gezogen’ waardoor je snel resultaat zult ervaren. Nieuw gedrag (vaardigheden) wordt in deze fase eigen gemaakt (geïnternaliseerd).

Sustain-fase

Ten slotte staat in de laatste fase het waarborgen van de duurzaamheid van jouw behaalde doelstellingen centraal. De behaalde resultaten zullen hierdoor niet van korte duur zijn, maar bestendigd voor de toekomst.