4B methode©

De opbouw van mijn coachingsessies zijn gebaseerd op de door mij ontwikkelde 4B methode©.

4B Methode©

Aan de hand van je coachvraag gaan we samen op pad en doorlopen we de 4 fasen, waarbij we allereerst werken aan bewustwording rondom je coachvraag. Door al wandelend in gesprek te zijn blijkt er vaak sprake te zijn van een onderliggend vraagstuk. Wanneer we ons daarop richten, wordt er veel meer aangepakt dan alleen je oorspronkelijke coachvraag. Indien we dit duidelijk in beeld hebben is er ruimte voor beweging. Al wandelend ga je van oud naar nieuw, een fase van ervaringen opdoen en veelal loslaten van oude patronen. Nadat er het nodige in beweging is gebracht, is de tijd aangebroken voor bezinning. Stilstaan bij de opgedane inzichten en de verandering die dit in je leven brengt. We checken of je coachvraag voldoende is beantwoord en nemen de tijd om te onderzoeken of er nog iets om aandacht vraagt. Tot slot is de fase van borging aangebroken. Je nieuwe inzichten integreren in je dagelijkse leven zodat ze een vaste plaats krijgen, verankerd worden. Zo kun je weer zelfstandig je eigen levenspad vervolgen.