Natuurcoaching bij hoogbegaafdheid

Uit literatuuronderzoek blijkt dat er geen officiële definitie van hoogbegaafdheid is. Doorgaans gaat men uit van een score op een intelligentietest van 130 of hoger. De definitie die mij het meest aanspreekt luidt als volgt:

“Potentiele intelligentie die onder invloed van gunstige omstandigheden, zowel op school als thuis, is uitgegroeid tot begaafdheid op verschillende gebieden.”

Bovenstaande definitie houdt met meer factoren rekening dan alleen intelligentie. Zo wordt er ook gekeken naar de persoonlijkheid en de omgeving.

Wanneer je beschikt over buitengewone capaciteiten dienen deze samen te gaan met het vermogen om op een originele wijze oplossingen te bedenken (creativiteit) en met doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen (motivatie).
Als er sprake is van een goed samenspel tussen deze drie factoren is er volgens Renzulli sprake van hoogbegaafdheid.

Voor hoogbegaafden geldt dat ze het aangeboren vermogen hebben om op meerdere vlakken iets heel goed te kunnen. Echter moeten ze wel gesteund en gemotiveerd worden om deze vermogens optimaal te benutten.

Laat ik bovenstaande eens vergelijken met een zaadje van een plant. Als je een zaadje in te veel water stopt, zal het zinken of blijven drijven en niet meer kiemkrachtig zijn of beschadigd raken. Datzelfde geldt bij hoogbegaafden. Worden er aan de mogelijkheden geen aandacht of richting gegeven, dan zal je verstikt raken omdat je capaciteiten niet kunnen ontplooien. Als er te veel van je wordt verwacht, heeft dat eveneens een beschadigend effect. Je wordt dan als hoogbegaafde onder druk gezet en raak je het overzicht kwijt. Dit kan vervelende gevolgen hebben zoals gedragsproblemen: driftbuien en woedeaanvallen.

Als coach geef ik je de aandacht en begeleiding zodat je je kunt ontplooien en je capaciteiten tot bloei mogen komen.

Heb je als ouder te maken met een hoogbegaafd kind en dreig je vast te lopen in de begeleiding? Samen onderzoeken we welke mogelijkheden je kunt inzetten.

In 4 sessies onderzoeken we waar je tegen aan bent gelopen en wat je nodig hebt om weer in je eigen kracht te komen staan.