Vergoeding

Er zijn verschillende mogelijkheden om een vergoeding van je coachtraject te krijgen. Enkele mogelijkheden zijn:

Werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een opleiding of cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Daarnaast zien werkgevers steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. De kans is aanwezig dat in jouw cao een coachbudget is opgenomen. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Arbo-dienst

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim of in het kader van burn-out preventie. Hiervoor kun je contact op nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

PGB

Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen coach kosten via het PGB vergoed krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site van de belangenvereniging Per Saldo PGB.

Belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Echter zijn hier voorwaarden aan verbonden: de uitgaven moeten gericht zijn op je (toekomstige) beroep, er moet sprake zijn van een leertraject onder toezicht én het bedrag (min eventuele vergoedingen) moet hoger zijn dan € 250,-. Het doel van het traject moet gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomsten uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Belastingdienst.
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV

Ziektekostenverzekering

Coaching valt niet onder de primaire ziektekosten en wordt daardoor niet altijd (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Het is raadzaam om de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je ziektekostenverzekeraar.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Mocht je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en een coachtraject willen gebruiken om weer aan het werk te gaan, dan is de kans groot dat het volledige coachtraject wordt vergoed. Dit kun je het beste vooraf informeren bij jouw verzekeringsmaatschappij.