Schoorlse Duinen
Pasfoto Sem

Schoorlse Duinen

Het buitencentrum Schoorlse Duinen is het startpunt van de natuurcoach sessies in de Schoorlse duinen.

Deze duinen zijn het hoogst (54 m) en het breedst (5 km) van Nederland. Een eeuw geleden was het hier één grote zandbak, nu broeden er tientallen vogelsoorten, groeien er  prachtige paddenstoelen en vind je er het strand, heide, naald- en loofbossen.

Meer dan 60 kilometer wandelpad brengt je naar de hoogste duinen, de oudste bossen of de stuivende duinen. Liet Staatsbosbeheer een eeuw geleden het zand vastleggen door bomen te planten, nu mogen sommige duinen weer vrij stuiven. Zoals bij De Kerf waar het Noordzeewater bij springtij en noordwesterstorm vrij toegang heeft tot de achterliggende duinvalleien. Dankzij het zoute zeewater hebben planten als zeekraal zich hier weer gevestigd. In hun spoor volgenden vele vogels en duinhagedissen.

Startpunt

Startpunt Schoorlse Duinen

Wandelroutebord voor het Buitencentrum Schoorlse Duinen
Oorsprongweg 1 (navigatieadres: Heereweg 62)
1871 HA Schoorl.